Ruim aanbod aan diensten

Mediwe biedt u een allesomvattend dienstenpakket aan. 
Hieronder vindt u een overzicht.

Briefcase

Onze diensten

Medische controle aan huis Medische controle aan huis

Als de controlearts zich bij uw medewerker thuis aanbiedt, hoeft de medewerker zich niet te verplaatsen.

Het thuisbezoek kan optioneel via SMS aangekondigd worden, zodat er meer kans is dat de medewerker thuis is op het moment dat de controlearts langskomt.

Bij afwezigheid tijdens dat huisbezoek, wordt de medewerker uitgenodigd op het kabinet van de controlearts.

Je kan in het arbeidsreglement 4 aaneensluitende uren vermelden waarop de medewerker verplicht thuis moet zijn. In dat geval kan je voorzien dat bij afwezigheid tijdens de thuisplicht geen uitnodiging op het kabinet van de controlearts hoeft. Mediwe kan niet garanderen dat het huisbezoek binnen de uren van thuisplicht zal gebeuren. De dokter zal er wel zo veel mogelijk rekening mee houden.

Deze werkwijze is lastig bij medische controles op 1-dags ziekte omdat er bij afwezigheid geen tijd meer is voor een afspraak op het dokterskabinet van de controlearts.

De pluspunten van medische controles aan huis:

 • De controlearts ziet de thuissituatie, wat een breder beeld geeft
 • Geen verplaatsing voor de zieke medewerker tenzij afwezig bij huisbezoek
 • Controle bij verrassing of aangekondigd (uw keuze)
 • Uw medewerker krijgt bij afwezigheid een tweede kans tenzij binnen de thuisplicht

De minpunten van medische controles aan huis: 

 • Het aantal controleartsen die controles aan huis willen doen, neemt af
 • De medische controle is duurder
 • Minder geschikt voor ziekteperiodes van 1 dag


Medische controle rechtstreeks op kabinet Medische controle rechtstreeks op kabinet

De medewerker wordt uitgenodigd op het kabinet van de controlearts, op een tijdstip dat aangeduid is door de controlearts. De keuze van het tijdstip gebeurt niet in overleg met de medewerker. 

De afspraak wordt via SMS meegedeeld. 

Indien de medewerker zich niet aanbiedt, is de medische controle meteen afgewerkt. Daarom wordt deze procedure vaak gekozen voor controles op ziekte van 1 dag.

Mediwe kan bij deze procedure een beroep doen op een groter aantal controleartsen. Steeds meer artsen wensen de verplaatsing naar de woonplaats van de betrokkene niet meer te doen wegens fille en tijdsverlies.

De pluspunten van medische controles aan huis:

 • Er zijn meer controleartsen die controles rechtstreeks op het kabinet willen uitvoeren
 • De medische controle is goedkoper
 • Beter geschikt voor ziekteperiodes van 1 dag
 • Eenvoudige, korte procedure

De minpunten van medische controles aan huis: 

 • Het "verrassingseffect" van de controle is weg
 • De medewerker krijgt geen tweede kan als hij/zij de afspraak mist (*)
 • De zieke medewerker moet zich verplaatsen

(*) Naargelang de omstandigheden, kan een werkgever een nieuwe medische controle aanvragen indien de medewerker goede redenen had om zich niet aan te bieden bij de controlearts.

​Verwerken van ziekteattesten ​Verwerken van ziekteattesten

De verwerking van ziekteattesten is een arbeidsintensieve activiteit.

Het is belangrijk dat ziekteattesten correct verwerkt worden, want elke fout heeft gevolgen voor de correcte berekening van het loon.

Mediwe heeft een aantrekkelijke oplossing om uw ziekteattesten snel en efficiënt te verwerken.

De procedure is eenvoudig:

 • Uw medewerker bezorgt het ziekteattest aan Mediwe.
 • Indien gewenst sturen we dit attest meteen door naar de afgesproken contactpersoon.
 • Binnen de 24.00 u. worden de attestgegevens doorgestuurd naar uw HRM toepassing.


Zo willen we zorg dragen voor uw administratieve taken.

Gerichte informatie aanbieden Gerichte informatie aanbieden

Niemand wil blind navigeren.

De dagelijkse opvolging van de afwezigheden start bij het raadplegen of het ontvangen van gerichte informatie:

 • Wie is nu (op dit moment) ziek in mijn organisatie, vestiging, dienst ?
 • Wat is de ziekte historiek van één bepaalde medewerker?
 • Wie is heel veel ziek in mijn organisatie?
 • Wie is veel ziek op bepaalde werkdagen (bvb. op woensdag of vrijdag)?
 • Wie is al meer dan 4 maand ononderbroken ziek?

We willen u helpen om op een snelle en efficiënte manier een antwoord te vinden op al uw vragen.

Zo willen we voor u een efficiënte partner zijn.

Opvolgen van uw afwezigheden Opvolgen van uw afwezigheden

Een beleid inzake ziekteverzuim uitwerken, dat is belangrijk.

Het dagelijks opvolgen van de afwezigheden en de implementatie van je beleid is zeker even belangrijk.

Dit laatste is waar Mediwe u kan helpen en ondersteunen.

We horen graag wat uw beleid is, denken samen met u na over de invulling van dat beleid en de ondersteuning die u daarvoor nodig hebt.

Dit werken we voor u uit, op maat van uw behoeften. 


Zo willen we zorg dragen voor uw organisatie en uw medewerkers.

Medische controles selecteren Medische controles selecteren

Wij beschouwen medische controles als één van de instrumenten die je kan inzetten om twijfelachtige afwezigheden op te sporen of te ontraden. We zien controles ook als een second opinion. 

Medische controles worden best geselecteerd op basis van objectieve criteria. Mediwe kan advies geven bij het bepalen van deze criteria. Hierbij wordt ook bepaald wie geen controle mag hebben zoals bij ziekenhuisopname of ernstige ziekte. Controles bij deze collega's zijn nutteloos.

Als de criteria goed uitgewerkt worden, dragen we er zorg voor dat de medische controles voor u een toegevoegde waarde hebben.

Knipperlichten Knipperlichten

De rol van de leidinggevende is essentieel in de opvolging van zieke medewerkers.

Een gesprek met een zieke medewerker, kan wonderen doen. Vaak worden misverstanden opgelost door een luisterend oor. Ook bij langere afwezigheden, wordt de binding met collega's/bedrijf behouden door contact op te nemen en oprechte interesse te tonen voor de situatie van de medewerker.

Niet elke leidinggevende heeft hier aandacht voor. Mediwe kan uw leidinggevende ondersteunen door hen een reminder te sturen wanneer een gesprek aangewezen is. Dit wordt volledig volgens de wensen van de klant ingesteld.

Zo willen we zorg dragen voor een goede communicatie tussen de leidinggevenden en hun zieke medewerkers.

Opvolging van gesprekken Opvolging van gesprekken

Een leidinggevende heeft een gesprek met een medewerker over zijn afwezigheden door ziekte: Wat bespreekt hij in dat gesprek? Welke afspraken worden gemaakt? Is een vervolggesprek gepland?

We geven u graag ondersteuning in de organisatie en de opvolging van deze gesprekken.

Zo willen we zorg dragen voor uw organisatie.

Aan huis

Aan huis

Pluspunten

 • De controlearts ziet de thuissituatie, wat een breder beeld geeft
 • Geen verplaatsing voor de zieke medewerker tenzij afwezig bij huisbezoek
 • Controle bij verrassing of aangekondigd (uw keuze)
 • Uw medewerker krijgt bij afwezigheid een tweede kans tenzij binnen de thuisplicht

Minpunten

 • Het aantal controleartsen die controles aan huis willen doen, neemt af
 • De medische controle is duurder
 • Minder geschikt voor ziekteperiodes van 1 dag
Controle aanvragen aan huis
Rechtstreeks op kabinet

Rechtstreeks op kabinet

Pluspunten

 • Er zijn meer controleartsen beschikbaar
 • De medische controle is goedkoper
 • Beter geschikt voor ziekteperiodes van 1 dag
 • Eenvoudige, korte procedure

Minpunten

 • Het "verrassingseffect" van de controle is weg
 • De medewerker krijgt geen tweede kan als hij/zij de afspraak mist (*)
 • De zieke medewerker moet zich verplaatsen

(*) Naargelang de omstandigheden, kan een werkgever een nieuwe
medische controle aanvragen indien de medewerker goede redenen had om
zich niet aan te bieden bij de controlearts.

Controle aanvragen op kabinet
Meer over onze medische controles

Meer over onze medische controles

Wij beschouwen medische controles als één van de instrumenten die je kan inzetten om twijfelachtige afwezigheden op te sporen of te ontraden.
We zien controles ook als een second opinion. 

Medische controles worden best geselecteerd op basis van objectieve criteria. Mediwe kan advies geven bij het bepalen van deze criteria. Hierbij wordt ook bepaald wie geen controle mag hebben zoals bij ziekenhuisopname of ernstige ziekte. Controles bij deze collega's zijn nutteloos.

Als de criteria goed uitgewerkt worden, dragen we er zorg voor dat de medische controles voor u een toegevoegde waarde hebben.

Verschillende procedures medische controle

Aan huis Aan huis
of
Op kabinet Op kabinet
Met thuisplicht Met thuisplicht
of
Zonder thuisplicht Zonder thuisplicht

Hoe verloopt een medische controle?

01-Huisbezoek.png/
1

Controle aanvragen

De werkgever geeft online de opdracht en het adres door aan Mediwe.

Procedure_02-Planning.png/
2

Planning en organisatie

Mediwe ontvangt de aanvraag en laat de controle nog dezelfde dag door één van zijn controleartsen uitvoeren.

Procedure_03-Resultaat.png/
3

Resultaat

Het resultaat van de controle wordt zo snel mogelijk en ten laatste de volgende voormiddag voor 12u doorgemaild.

Snel en efficiënt aanvragen

Vraag in een paar stappen uw controle online aan. Als u de controle vóór 11.00 u. aanvraagt, kan uw controle dezelfde dag nog uitgevoerd worden!

Vraag nu een controle aan